Akcjonariat

Akcjonariusz
Jacek Duch
Jakub Dwernicki
Robert Dwernicki
PTE Alianz Polska
Aegon PTE
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
Liczba akcji
4 188 993
2 620 479
1 263 193
814 393
776 507
718 880
% akcji
29,54%
18,48%
8,91%
5,74%
5,48%
5,07%
Liczba głosów
4 188 993
2 620 479
1 263 193
814 393
776 507
718 880
% głosów na WZ
29,54%
18,48%
8,91%
5,74%
5,48%
5,07%
SUMA:
10 382 445
73.22%
10 382 445
73.22%