Raporty bieżące

Raport bieżący 3/2023
Data:
March 7, 2023 8:23 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy R22
Raport bieżący 2/2023
Data:
January 31, 2023 8:38 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Raport bieżący 1/2023
Data:
January 9, 2023 10:41 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania - nabycie znacznego pakietu
Raport bieżący 40/2022
Data:
December 22, 2022 2:32 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – nabycie znacznego pakietu
Raport bieżący 39/2022
Data:
December 15, 2022 2:34 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 38/2022
Data:
December 13, 2022 10:13 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 37/2022
Data:
December 12, 2022 1:28 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 36/2022
Data:
December 9, 2022 1:44 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 35/2022
Data:
December 8, 2022 12:02 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 34/2022
Data:
December 1, 2022 5:03 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze