Raporty bieżące

Raport bieżący 33/2022
Data:
November 30, 2022 5:04 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 32/2022
Data:
November 29, 2022 5:04 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 31/2022
Data:
November 28, 2022 5:03 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 30/2022
Data:
November 25, 2022 5:05 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 29/2022
Data:
November 24, 2022 10:17 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 28/2022
Data:
November 23, 2022 4:17 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Raport bieżący 27/2022
Data:
November 22, 2022 9:55 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Raport bieżący 26/2022
Data:
October 20, 2022 11:01 PM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety
Raport bieżący 25/2022
Data:
October 15, 2022 12:00 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety
Raport bieżący 24/2022
Data:
October 13, 2022 10:45 AM
Raport:
ESPI
Temat:
Ujawnienie stanu posiadania – znaczne pakiety